Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tilläggsbudget för 2006
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
   Anslag
     22. Republikens president
     23. Statsrådet
       02. Statsrådets kansli
            21. Omkostnader för statsrådets kansli
            22. EU-ordförandeskapet
       99. Statsrådets övriga utgifter
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2006

02. Statsrådets kansliPDF-versio

21. Omkostnader för statsrådets kansli (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 200 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av anskaffningar av ADB-program och ADB-utrustning för anordnande av kommunikationen i krissituationer.


2006 tilläggsb.200 000
2006 budget21 250 000
2005 bokslut22 064 000
2004 bokslut20 026 000

22. EU-ordförandeskapet (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg av 4 500 000 euro.

Förklaring: Behovet av tilläggsanslag föranleds av anordnandet av nya inofficiella möten mellan stats- och regeringschefer och ministermöten under EU-ordförandeskapet.


2006 tilläggsb.4 500 000
2006 budget25 370 000
2005 bokslut3 000 000
2004 bokslut3 000 000