Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu

Talousarvioesitys 2006

YHTEENVETOTAULUKOT

Tuloarviot osastoittain vuosina 2004—20061)

Tunnus Osasto v. 2004
tilinpäätös
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2005—2006
milj. € %
             
11. Verot ja veronluonteiset tulot 31 191 31 065 33 410 2 345 8
12. Sekalaiset tulot 5 966 4 569 4 491 - 78 - 2
13. Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 197 929 1 006 77 8
15. Lainat 172 1 292 675 - 617 - 48
  Yhteensä 38 525 37 855 39 582 1 726 5

1) Taulukossa tuloarviot on esitetty osastoittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat pääluokittain vuosina 2004—20061)

Tunnus Pääluokka v. 2004
tilinpäätös
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2005—2006
milj. € %
             
21. Eduskunta 94 97 104 7 7
22. Tasavallan presidentti 9 9 12 3 33
23. Valtioneuvosto 49 49 75 25 51
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 778 826 895 70 8
25. Oikeusministeriön hallinnonala 671 662 696 34 5
26. Sisäasiainministeriön hallinnonala 1 425 1 507 1 551 44 3
27. Puolustusministeriön hallinnonala 2 131 2 149 2 274 125 6
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 5 113 5 553 5 792 239 4
29. Opetusministeriön hallinnonala 5 970 6 197 6 470 273 4
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 2 645 2 725 2 703 - 21 - 1
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 1 889 1 774 1 752 - 22 - 1
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 941 976 974 - 2 - 0
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 9 363 10 028 11 325 1 296 13
34. Työministeriön hallinnonala 2 183 2 164 1 965 - 199 - 9
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 680 691 754 62 9
36. Valtionvelan korot 2 381 2 447 2 238 - 209 - 9
  Yhteensä 36 320 37 855 39 582 1 726 5

1) Taulukossa määrärahat on esitetty pääluokittain jäljempänä olevan taulukko-osan mukaisesti. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

Määrärahat taloudellisen laadun mukaan vuosina 2004—20061)

Tunnus Menolaji v. 2004
tilinpäätös
milj. €
v. 2005
varsinainen
talousarvio
milj. €
v. 2006
varsinainen
talousarvio
milj. €

Muutos 2005—2006
milj. € %
             
01-03 Palkkaukset2) 6 8 7 - 1 - 12
04-07 Eläkkeet 2 901 3 014 3 121 106 4
16-18 Puolustusmateriaalin hankkiminen 572 577 643 66 11
21-27 Toimintamenot 7 063 7 155 7 361 206 3
08-15, 19-29 Muut kulutusmenot 1 429 1 396 1 487 91 7
01-29 Kulutusmenot 11 970 12 151 12 619 468 4
30-39 Valtionavut kunnille ja kuntayhtymille ym. 6 857 7 396 8 126 730 10
40-49 Valtionavut elinkeinoelämälle 2 733 2 819 2 897 77 3
50-59 Valtionavut kotitalouksille ja yleishyödyllisille yhteisöille 7 124 7 151 7 009 - 142 - 2
60 Siirrot talousarvion ulkopuolisiin valtion rahastoihin ja kansaneläkelaitokselle 1 911 2 203 3 016 813 37
61-62 EU:n rakennerahasto-osuudet ja vastaavat valtion rahoitusosuudet 652 727 760 32 4
63-65 Muut siirrot kotimaahan 274 285 302 18 6
66-68 Siirrot ulkomaille 552 604 662 57 9
69 Siirrot EU:lle 1 265 1 513 1 540 27 2
30-69 Siirtomenot 21 369 22 698 24 311 1 613 7
70-73 Kaluston hankinta 20 7 2 - 5 - 71
74-75 Talonrakennukset 20 15 14 - 1 - 7
76 Maa-alueet, rakennukset ja kiinteistöt 52 54 53 - 1 - 2
77-79 Maa- ja vesirakennukset 405 308 239 - 69 - 22
70-79 Reaalisijoitukset 497 384 308 - 75 - 20
80-86 Valtion varoista myönnettävät lainat 62 67 63 - 4 - 6
87-89 Muut finanssisijoitukset 3 3 3
80-89 Lainat ja muut finanssisijoitukset 65 70 65 - 4 - 6
70-89 Sijoitusmenot 562 453 374 - 80 - 18
90-92 Valtionvelan korot 2 370 2 433 2 222 - 210 - 9
93-94 Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta3)
95-99 Muut ja erittelemättömät menot 50 120 55 - 65 - 54
90-99 Muut menot 2 420 2 553 2 278 - 275 - 11
  Yhteensä 36 320 37 855 39 582 1 726 5

1) Kukin momentti on varustettu menon laatua osoittavalla numerotunnuksella. Näiden numerotunnusten perusteella menot on koottu laadun mukaisiin ryhmiin. Taulukossa jokainen luku on pyöristetty erikseen tarkasta arvosta, joten laskutoimitukset eivät kaikilta osin täsmää.

2) Sisältää vain näillä momenttinumerotunnuksilla olevat palkkausmäärärahat, muut sisältyvät toimintamenoihin.

3) Velanhallinnan menot otetaan huomioon momentilla Nettolainanotto ja velanhallinta (15.03.01), mikäli talousarvio on alijäämäinen.

Budjettitalouden tuloarviot, määrärahat ja tasapaino, milj. euroa

  2004
tilinpäätös
2005
varsinainen talousarvio
2006
varsinainen talousarvio
Muutos %
2005—2006
         
Tulo- ja varallisuusvero 12 300 11 973 12 153 2
Arvonlisävero 10 605 11 008 12 590 14
Muut verot 8 286 8 084 8 667 7
Muut tulot 7 303 5 851 5 726 -2
Yhteensä 38 493 36 916 39 136 6
Nettolainanotto ja velanhallinta1) 32 940 446 -53
Tuloarviot yhteensä 38 525 37 855 39 582 5
         
Kulutusmenot 11 970 12 151 12 619 4
Siirtomenot 21 369 22 698 24 311 7
Sijoitusmenot 562 453 374 -18
Muut menot 2 420 2 553 2 278 -11
Määrärahat yhteensä 36 320 37 855 39 582 5
         
Tilinpäätösylijäämä 2 205 - - -

1) Sisältää nettoutettuna 42 milj. euroa velanhallinnan menoja vuonna 2004, 85 milj. euroa vuonna 2005 ja 46 milj. euroa vuonna 2006.

Kansantalouden kehitys

  2002 2003 2004* 2005** 2006**
           
Bruttokansantuote käyvin hinnoin, mrd. euroa 140,9 143,8 149,7 153,0 159,3
Bruttokansantuote, määrän muutos, % 2,2 2,4 3,6 2,1 3,2
Työttömyysaste, % 9,1 9,0 8,8 8,2 7,5
Työllisyysaste, % 67,7 67,3 67,2 68,0 68,2
Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,6 0,9 0,2 1,0 1,3
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v), % 5,0 4,1 4,1 3,5 3,7