Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
        Tuloarviot
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

Määrärahat

Hallinnonalojen menoihin ehdotetaan 97,8 milj. euron lisäystä. EU-tulotukeen ehdotetaan 96,3 milj. euron lisäystä. Lisäys aiheutuu siitä, että vuoden 2006 tilatuki pystytään aiemmin arvioidusta poiketen maksamaan lähes kokonaan kuluvan vuoden aikana. Tuloarvion kohoamisen seurauksena Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetaan 1,5 milj. euron lisäystä. Määrärahakehyksen jakamattomaksi varaukseksi kuluvalle vuodelle jää 9,2 milj. euroa.