Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2006

YLEISPERUSTELUTPDF-versio

Eduskunnalle annetaan vuoden 2006 toista lisätalousarvioesitystä (HE 208/2006 vp) täydentävä hallituksen esitys. Hallituksen esitys vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi annettiin eduskunnalle 19.10.2006, eikä valtiovarainvaliokunta ole vielä antanut siitä mietintöään.

Varsinaista tuloarviota ehdotetaan korotettavaksi nettomääräisesti 397 milj. eurolla. Arviota osakemyynneistä saatavista nettotuloista nostetaan 526 milj. eurolla, mikä aiheutuu Kapiteeli Oyj:n osakkeiden myynnistä. Siirtoa valtion eläkerahastosta ehdotetaan alennettavaksi 129 milj. eurolla. Tuloarvion kohoamisen johdosta Ahvenanmaan tasoitusmaksuun ehdotetaan 1,8 milj. euron lisäystä. Jakamattomaksi varaukseksi kuluvalle vuodelle jää 11 milj. euroa.

Valtionvelan nettokuoletuksia ehdotetaan lisättäväksi 396 milj. eurolla. Ottaen huomioon toinen lisätalousarvioesitys ja sen täydentäminen valtionvelkaa lyhennetään vuonna 2006 756 milj. eurolla.

Valtion tuloarvioiden ja määrärahojen budjetoidut määrät sekä täydentävä lisätalousarvioesitys, euroa
  Tuloarviot
(ilman
nettolainanottoa
ja velanhallintaa)
Nettolainanotto
ja velanhallinta
Määrärahat
(ilman
nettokuoletuksia
ja velanhallintaa)
Nettokuoletukset ja velanhallinta
         
Varsinainen talousarvio 39 135 581 000 446 039 000 39 581 620 000 -
I lisätalousarvio 991 902 000 -446 039 000 199 929 000 345 934 000
II lisätalousarvioesitys 60 547 000 - 45 779 000 14 768 000
Täydentävä lisätalousarvioesitys 397 300 000 - 1 788 000 395 512 000
Yhteensä 40 585 330 000 - 39 829 116 000 756 214 000