Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Tuloarviot
   Määrärahat
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
       01. Puolustuspolitiikka ja hallinto
       10. Sotilaallinen maanpuolustus
       30. Sotilaallinen kriisinhallinta
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
     34. Työministeriön hallinnonala
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Talousarvioesitys 2006

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa: Puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoihin on tehty turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selonteko 2004:ään perustuva kustannustasotarkistus. Vuosina 2005 ja 2006 hintakorjaus on tehty käyttäen kotimarkkinoiden perushintaindeksiä.

Puolustusministeriön hallinnonalan kulurakenne ei kuitenkaan vastaa kotimarkkinoiden perushintaindeksin kuvaamaa hintakehitystä. Parhaiten puolustusministeriön hallinnonalan menojen hintakehityksen seurantaan sopii julkisten menojen hintaindeksin puolustusministeriön alaindeksi, joka kehitykseltään vakaampana on pidemmällä aikavälillä myös puolustushallinnolle kotimarkkinoiden perushintaindeksiä tarkoituksenmukaisempi.

Puolustusministeriön hallinnonalan kustannustasotarkistuksessa ehdotetaan ryhdyttävän vuosien 2008—2011 valtiontalouden kehyksistä soveltamaan julkisten menojen hintaindeksin puolustusministeriön alaindeksiä (ilman henkilöstömenoja). Ennakollisesti kustannustasotarkistus tehdään kehyspäätösvalmistelun yhteydessä käyttämällä laskennallista 0,5 prosentin korotusolettamaa. Hinta- ja kustannustasokorotus tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan hintaindeksin osoittamaa toteutunutta kustannustason nousua. Mahdollinen tarkistus budjetoidaan tarkasteluvuotta seuraavana vuonna.

Muutoksen yhteydessä jätetään kuitenkin ennalleen vuosille 2006 ja 2007 jo ehdotetut kustannustasotarkistukset.