Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
   Numerotaulu
        Tuloarviot
        Määrärahat
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

Vuoden 2006 II lisätalousarvioPDF-versio

TULOARVIOT

 
Osasto 11euroa
11.VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT762 000 000
01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot642 000 000
01.Tulo- ja varallisuusvero, lisäystä597 000 000
03.Perintö- ja lahjavero, lisäystä45 000 000
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut137 000 000
01.Arvonlisävero, lisäystä107 000 000
02.Eräistä vakuutusmaksuista suoritettava vero, lisäystä30 000 000
08.Valmisteverot58 000 000
07.Energiaverot, lisäystä48 000 000
08.Juomapakkausten ympäristöohjaukseen liittyvä vero, lisäystä10 000 000
10.Muut verot-75 000 000
03.Autovero, vähennystä-75 000 000
 
Osasto 12
12.SEKALAISET TULOT-901 453 000
24.Ulkoasiainministeriön hallinnonala7 346 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot, lisäystä7 346 000
25.Oikeusministeriön hallinnonala4 000 000
01.Tuomioistuintulot, lisäystä1 500 000
47.Ulosottomaksut, lisäystä2 500 000
27.Puolustusministeriön hallinnonala9 045 000
99.Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä9 045 000
28.Valtiovarainministeriön hallinnonala-923 700 000
07.Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä-930 000 000
90.Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, lisäystä6 300 000
31.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala-177 000
24.Tiehallinnon tulot, lisäystä960 000
40.Radanpidon tulot, lisäystä3 450 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, vähennystä-4 587 000
34.Työministeriön hallinnonala2 033 000
70.Palkkaturvamaksujen palautukset, lisäystä2 000 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä33 000
 
Osasto 13
13.KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET200 000 000
03.Osinkotulot200 000 000
01.Osinkotulot, lisäystä200 000 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

60 547 000

MÄÄRÄRAHAT

 
Pääluokka 23euroa
23.VALTIONEUVOSTO7 250 000
02.Valtioneuvoston kanslia7 250 000
19.Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä4 500 000
22.EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 750 000
 
Pääluokka 24
24.ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA6 741 000
01.Ulkoasiainhallinto-44 000
21.Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-44 000
99.Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot6 785 000
22.Suomalaisten rauhanturvajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä3 508 000
66.Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (arviomääräraha), lisäystä3 277 000
 
Pääluokka 25
25.OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA3 503 000
01.Ministeriö ja sen yhteydessä toimivat viranomaiset3 266 000
21.Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä116 000
22.Eräiden virastojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
51.Eräät valtion maksamat korvaukset ja avustukset (arviomääräraha), lisäystä3 000 000
10.Tuomioistuinlaitos120 000
23.Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä120 000
30.Oikeudelliset palvelut ja julkinen oikeusapu117 000
21.Oikeusaputoimistojen ja kuluttajavalituslautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä117 000
 
Pääluokka 26
26.SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA26 748 000
01.Sisäasiainministeriö2 170 000
43.Poikkeusolojen viestintäverkot (siirtomääräraha 3 v)2 170 000
05.Lääninhallitukset32 000
21.Lääninhallitusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä32 000
75.Poliisitoimi1 200 000
21.Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 200 000
22.Maasta poistamis- ja noutokuljetuksista aiheutuvat menot (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
80.Pelastustoimi5 633 000
21.Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 578 000
22.Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä4 055 000
90.Rajavartiolaitos1 713 000
21.Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 500 000
70.Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v)213 000
97.Avustukset kunnille2 000 000
32.Kuntien yhdistymisavustukset ja kuntajako sekä kuntien yhteistoiminnan tukeminen (arviomääräraha)
34.Kuntien harkinnanvarainen rahoitusavustus (kiinteä määräraha), lisäystä2 000 000
98.Alueiden kehittäminen14 000 000
61.Euroopan aluekehitysrahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä15 000 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sisäasiainministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
 
Pääluokka 27
27.PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA21 472 000
01.Puolustuspolitiikka ja hallinto3 872 000
19.Puolustusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä3 872 000
10.Sotilaallinen maanpuolustus9 000 000
16.Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä5 000 000
21.Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä4 000 000
30.Sotilaallinen kriisinhallinta8 600 000
22.Rauhanturvaamistoiminnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä8 600 000
 
Pääluokka 28
28.VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA-46 608 000
01.Valtiovarainministeriö2 700 000
19.Valtiovarainministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
22.Valtioneuvoston tietohallintoyksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä700 000
05.Valtiokonttori-25 000
21.Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä-25 000
39.Eräät siirrot Ahvenanmaan maakunnalle1 152 000
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä1 152 000
40.Tullilaitos
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v)
80.Hallinnon uudistaminen ja eräät henkilöstöhallinnon tukitoimenpiteet2 565 000
26.EU-puheenjohtajuus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä2 565 000
81.Eräät hallinnonaloittain jakamattomat menot
25.Euroopan unionin osallistuminen matkakustannusten korvauksiin (siirtomääräraha 2 v)
90.Suomen maksuosuudet Euroopan unionille-53 000 000
69.Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä-53 000 000
 
Pääluokka 29
29.OPETUSMINISTERIÖN HALLINNONALA17 609 000
01.Opetusministeriö
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus opetusministeriön osalta (arviomääräraha)
05.Kirkollisasiat40 000
50.Eräät avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä40 000
10.Yliopisto-opetus ja -tutkimus11 404 000
21.Yliopistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä9 360 000
22.Yliopistolaitoksen yhteiset menot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä2 020 000
24.Harjoittelukoulujen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä24 000
60.Ammatillinen koulutus5 178 000
31.Valtionosuus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), lisäystä5 178 000
88.Tiede
50.Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (siirtomääräraha 3 v)
90.Taide ja kulttuuri987 000
24.Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä225 000
33.Valtionosuus ja -avustus kuntien kulttuuritoimintaan (arviomääräraha), lisäystä522 000
70.Kaluston hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä180 000
72.Valtion taidemuseon kokoelmien kartuttaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä60 000
 
Pääluokka 30
30.MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA1 750 000
10.Maaseudun kehittäminen
62.Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (siirtomääräraha 3 v)
30.Elintarvikkeiden turvallisuus ja laatu600 000
25.Eläinlääkintähuolto (arviomääräraha), lisäystä600 000
40.Kala-, riista- ja porotalous-50 000
43.Porotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä200 000
62.Elinkeinokalatalouden markkinoinnin ja rakennepolitiikan edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä-250 000
60.Metsätalous1 200 000
42.Valtionapu metsätalouden edistämis- ja valvontaorganisaatioille (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 200 000
 
Pääluokka 31
31.LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA8 569 000
01.Liikenne- ja viestintäministeriö128 000
22.Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä128 000
24.Tiehallinto4 860 000
21.Perustienpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 560 000
76.Tielain mukaiset maa-alueiden hankinnat ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä10 000 000
78.Eräät tiehankkeet (arviomääräraha), vähennystä-8 700 000
30.Merenkulkulaitos200 000
21.Merenkulkulaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä1 300 000
78.Eräät vesiväylähankkeet (arviomääräraha), vähennystä-1 100 000
32.Merenkulun ja muun vesiliikenteen edistäminen150 000
51.Luotsauksen hintatuki (siirtomääräraha 2 v), lisäystä150 000
40.Ratahallintokeskus3 450 000
21.Perusradanpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä3 450 000
60.Joukkoliikenteen palvelujen ostot, korvaukset ja tuet661 000
63.Joukkoliikenteen palvelujen osto ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä47 000
64.Saariston yhteysalusliikennepalvelujen ostot ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä614 000
99.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut menot-880 000
19.Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä-1 300 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus liikenne- ja viestintäministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä4 620 000
78.Vuosaaren sataman liikenneväylien rakentaminen (arviomääräraha), vähennystä-4 200 000
 
Pääluokka 32
32.KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN HALLINNONALA33 522 000
20.Teknologia- ja innovaatiopolitiikka-14 000 000
27.Teknologinen tutkimustoiminta (arviomääräraha), vähennystä-14 000 000
30.Yrityspolitiikka38 400 000
45.Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha)
48.Korkotuki julkisesti tuetuille vienti- ja alusluotoille (arviomääräraha), lisäystä11 400 000
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus kauppa- ja teollisuusministeriön osalta (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
63.Velkakonversiosta aiheutuvien maksusuoritusten hoitaminen (siirtomääräraha 3 v)25 000 000
60.Energiapolitiikka9 122 000
21.Energiamarkkinaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä122 000
44.Biopolttoaineiden uusien tuotantoteknologioiden kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)9 000 000
 
Pääluokka 33
33.SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA-10 980 000
01.Sosiaali- ja terveysministeriö
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus sosiaali- ja terveysministeriön osalta (arviomääräraha)
10.Säteilyturvakeskus80 000
21.Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä80 000
11.Lääkelaitos ja Lääkehoidon kehittämiskeskus
22.Lääkehoidon kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)
13.Työsuojelun piirihallinto210 000
21.Työsuojelupiirien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä210 000
18.Sairausvakuutus-5 000 000
60.Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-5 000 000
19.Eläkevakuutus-20 000 000
52.Valtion osuus yrittäjien eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
60.Valtion osuus kansaneläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä-10 000 000
22.Sotilasvammakorvaukset ja eräät kuntoutustoiminnan menot10 800 000
50.Sotilasvammakorvaukset (arviomääräraha), lisäystä10 800 000
28.Muu toimeentuloturva1 000 000
50.Sotilasavustus (arviomääräraha), lisäystä600 000
51.Maahanmuuttajan erityistuki (arviomääräraha), lisäystä400 000
32.Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto900 000
36.Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin (siirtomääräraha 3 v), lisäystä300 000
39.Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä600 000
33.Eräät sosiaali- ja terveydenhuollon menot1 030 000
23.Oikeuslääketieteellisen kuolemansyyn selvittämisen menot (arviomääräraha), lisäystä1 030 000
 
Pääluokka 34
34.TYÖMINISTERIÖN HALLINNONALA10 603 000
01.Työhallinto33 000
23.Työelämäohjelmat ja työpoliittinen tutkimus (siirtomääräraha 3 v), lisäystä33 000
05.Euroopan rakennerahastojen ohjelmien toteutus-1 000 000
61.Euroopan sosiaalirahaston osallistuminen EU:n rakennerahasto-ohjelmiin (arviomääräraha)
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus työministeriön osalta (arviomääräraha), vähennystä-1 000 000
06.Työvoimapolitiikan toimeenpano9 570 000
50.Työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaaliset edut (arviomääräraha), vähennystä-18 430 000
51.Työllistämis-, koulutus- ja erityistoimet (kiinteä määräraha), vähennystä-15 000 000
52.Työmarkkinatuki (arviomääräraha), lisäystä43 000 000
99.Työministeriön hallinnonalan muut menot2 000 000
50.Palkkaturva (arviomääräraha), lisäystä2 000 000
 
Pääluokka 35
35.YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA15 600 000
10.Ympäristön suojelu4 100 000
70.Ympäristövahinkojen torjunta-aluksen ja ilmavalvontalaitteiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)3 000 000
88.Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)1 100 000
20.Yhdyskunnat, alueidenkäyttö ja luonnonsuojelu6 500 000
88.Osakkeiden hankkiminen (siirtomääräraha 3 v)6 500 000
30.Asumisen edistäminen5 000 000
54.Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä5 000 000
99.Ympäristöministeriön hallinnonalan muut menot
62.EU:n rakennerahastojen valtion rahoitusosuus ympäristöministeriön osalta (arviomääräraha)
 
Pääluokka 36
36.VALTIONVELAN KOROT-50 000 000
01.Euromääräisen velan korko-50 000 000
90.Euromääräisen velan korko (arviomääräraha), vähennystä-50 000 000
 
Pääluokka 37
37.VALTIONVELAN VÄHENTÄMINEN14 768 000
01.Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallinta14 768 000
94.Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)14 768 000

Määrärahojen kokonaismäärä:

60 547 000