Valtion talousarvioesitykset
 


  Etusivu  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Aiemmat talousarviot 

  Ohje  

Valtiovarainministeriö    Svenska    
 
Sisällysluettelo
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2006 toiseksi lisätalousarvioksi
   Yleisperustelut
        Talouden näkymät
        Tuloarviot
        Tasapaino ja valtionvelka
        Vaalikauden kehys ja jakamaton varaus
        EU-puheenjohtajuuskausi
        Suomen Erillisverkot Oy
        Pelastustoimi
        Rajavartiolaitos
        Kuntien harkinnanvaraiset avustukset
        EU:n rakennerahastot
        Rauhanturvaoperaatiot
        Maksut EU:lle
        Oppisopimuskoulutus
        Molekyylilääketieteen tutkimuskeskus
        Sotavainajien muiston vaalimisyhdistys
        Infrastruktuurihankkeet ja liikennepalvelut
        Velkakonversiosopimus
        Biopolttoaineet
        Yritystuki
        Ympäristönsuojelu
        Työvoimapoliittisten toimien uudelleen kohdentaminen
        Eräiden menoarvioiden tarkentuminen
        Toimintamenot
        Valtionvelan korot
   Numerotaulu
   Tuloarviot
   Määrärahat

Talousarvioesitys 2006

Talouden näkymät

Lisätalousarvioesityksen pohjana oleva näkemys talouskehityksestä perustuu valtiovarainministeriön syyskuun 2006 suhdanne-ennusteeseen.

Kansainvälinen talouskasvu on jatkunut vilkkaana huolimatta korkeasta öljyn hinnasta ja muiden tuotantotarvikkeiden nopeasta kallistumisesta. Merkkejä talouskasvun hidastumisesta on kuitenkin alkanut ilmaantua. Euroalueen kasvuksi arvioidaan 2,2 % vuonna 2006 yritysten ja kuluttajien luottamuksen vahvistumisen myötä. Yhdysvaltojen talouden odotetaan viilenevän asuntomarkkinoilla jo alkaneen käänteen perässä. Kiinassa ja Venäjällä vahva talouskasvu jatkuu.

Suomessa kokonaistuotannon kasvu nopeutui tuntuvasti vuoden 2006 alkupuoliskolla, ja koko vuoden kasvuksi arvioidaan 4,5 % eli huomattavasti enemmän kuin, mitä ennustettiin vuoden 2006 talousarviota ja vielä kevään lisätalousarviota laadittaessa. Talouskasvu on laaja-alaista perustuen niin kotimaiseen kuin ulkomaiseenkin kysyntään. Yksityistä kulutusta tukevat kotitalouksien vahva luottamus, työllisyyden koheneminen ja ostovoiman kohtuullinen kasvu. Kotitalouksien korkea velkaantumisaste rajoittanee kuitenkin kulutuksen kasvua ja muodostaa yhdessä työvoiman tarjontakapeikkojen kanssa vähitellen kasvavan riskitekijän talouden kasvulle. Työllisyyden kasvu jatkuu kuluvana vuonna. Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 68,8 prosenttiin vuonna 2006, eli kehitys on hieman parempaa kuin mitä ennakoitiin syksyllä 2005. Työttömyysasteen odotetaan alenevan 7,7 prosenttiin. Kuluttajahintojen keskimääräinen vuosinousu nopeutuu tänä vuonna 1½ prosenttiin muun muassa kohonneiden öljytuotteiden hintojen johdosta.