Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

01. Valtionvelan nettokuoletukset ja velanhallintaPDF-versio

94. Nettokuoletukset ja velanhallinta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 14 768 000 euroa.

Selvitysosa:Nimellisarvoisiin nettokuoletuksiin merkitään vähennystä 7 232 000 euroa, jolloin nimellisarvoisten nettokuoletusten määrä on 292 702 000 euroa. Emissiotappioihin lisätään 15 000 000 euroa ja pääomatappioihin 7 000 000 euroa. Velanhallinnan erät mukaan lukien nettokuoletusten määrä on yhteensä 360 702 000 euroa vuonna 2006.

Määrärahan käytön arvioitu jakautuminen ehdotettujen muutosten jälkeen
   
Nimellisarvoiset nettokuoletukset (netto) 292 702 000
Emissiotappiot (netto) 40 000 000
Pääomatappiot (netto) 28 000 000
Yhteensä 360 702 000


2006 II lisätalousarvio 14 768 000
2006 I lisätalousarvio 345 934 000
2005 tilinpäätös 3 780 204 511