Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAPDF-versio

Selvitysosa:Puolustusministeriön hallinnonalan määrärahoihin on tehty turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen selonteko 2004:ään perustuva kustannustasotarkistus. Vuosille 2006 ja 2007 hintakorjaus on tehty käyttäen kotimarkkinoiden perushintaindeksiä.

Puolustusministeriön hallinnonalan kulurakenne ei kuitenkaan vastaa kotimarkkinoiden perushintaindeksin kuvaamaa hintakehitystä. Parhaiten puolustusministeriön hallinnonalan menojen hintakehityksen seurantaan sopii julkisten menojen hintaindeksin puolustusministeriön alaindeksi, joka kehitykseltään vakaampana on pidemmällä aikavälillä myös puolustushallinnolle kotimarkkinoiden perushintaindeksiä tarkoituksenmukaisempi.

Puolustusministeriön hallinnonalan kustannustasotarkistuksessa tarkoitus on selvittää vuosien 2008—2011 valtiontalouden kehyksistä lukien julkisten menojen hintaindeksin puolustusministeriön alaindeksin (ilman henkilöstömenoja) soveltamista. Ennakollisesti kustannustasotarkistus tehdään kehyspäätösvalmistelun yhteydessä käyttämällä laskennallista korotusolettamaa. Hinta- ja kustannustasokorotus tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan hintaindeksin osoittamaa toteutunutta kustannustason nousua. Mahdollinen tarkistus budjetoidaan tarkasteluvuotta seuraavana vuonna.

Muutoksen yhteydessä jätetään kuitenkin ennalleen vuosille 2006 ja 2007 jo ehdotetut kustannustasotarkistukset.