Siirry sisältöön
Sisällysluettelo
   Numerotaulu
        Tuloarviot
   Tuloarviot

Talousarvioesitys 2006

TULOARVIOT

 
Osasto 11 euroa
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT 294 000 000
04. Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut 294 000 000
01. Arvonlisävero, lisäystä 294 000 000
 
Osasto 12
12. SEKALAISET TULOT -114 028 000
27. Puolustusministeriön hallinnonala 1 660 000
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 1 660 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala -170 000 000
07. Siirto valtion eläkerahastosta, vähennystä -170 000 000
29. Opetusministeriön hallinnonala 10 000 000
88. Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, lisäystä 10 000 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 76 000
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 76 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 8 736 000
24. Tiehallinnon tulot, lisäystä 1 680 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 7 056 000
32. Kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonala 35 500 000
30. Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 35 500 000
 
Osasto 13
13. KORKOTULOT JA VOITON TULOUTUKSET 743 100 000
01. Korkotulot 25 200 000
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille, vähennystä -7 300 000
07. Korot talletuksista, lisäystä 32 500 000
03. Osinkotulot 683 900 000
01. Osinkotulot, lisäystä 683 900 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 34 000 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta, lisäystä 34 000 000
 
Osasto 15
15. LAINAT -377 209 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 68 830 000
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille, lisäystä 68 830 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -446 039 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -446 039 000

Tuloarvioiden kokonaismäärä:

545 863 000