Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Statsbudgeten 2005

Anslag