Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra komplettering av regeringens proposition om budgeten för 2005.

Helsingfors den 3 december 2004

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Antti Kalliomäki