Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Fredsbevarande verksamhet
        Försvarsmakten
        Statsandelar till kommunerna
        Förmånsutgifter
        Nya lönesystem
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Anslag och balans

Till anslagen i budgetpropositionen föreslås ett nettotillägg på 24 miljoner euro. Underskottet i budgetekonomin ökar på grund av kompletteringspropositionen med 335 miljoner euro. Den upplåning som föreslås för att täcka budgeten för 2005 ökar med 530 miljoner euro.