Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Fredsbevarande verksamhet
        Försvarsmakten
        Statsandelar till kommunerna
        Förmånsutgifter
        Nya lönesystem
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Inkomstposterna

Kalkylen över de ordinarie inkomsterna föreslås bli sänkt med ett nettobelopp på 311 miljoner euro. Intäktskalkylen över inkomst- och förmögenhetsskatten sänks enligt förslaget med 203 miljoner euro, intäktskalkylen över mervärdesskatten med 45 miljoner euro och intäktskalkylen över bilskatten med 94 miljoner euro. Intäktskalkylen över tobaksaccisen föreslås bli höjd med 32 miljoner euro utifrån den faktiska utvecklingen 2004.