Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Fredsbevarande verksamhet
        Försvarsmakten
        Statsandelar till kommunerna
        Förmånsutgifter
        Nya lönesystem
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Den ekonomiska utvecklingen

Ekonomin i Finland har i år vuxit snabbare än vad förhandsuppgifterna ställde i utsikt. Investeringsverksamheten visar tecken på tillväxt efter att ha varit vikande i ett par års tid, men den kraftiga konsumtionstillväxten som länge upprätthållit den ekonomiska tillväxten håller på att mattas av.

Tablå 1. Samhällsekonomins utveckling

 2001*2002*2003**2004**2005
      
Bruttonationalprodukt, gängse priser, md euro135,5139,8142,5148153
Bruttonationalprodukt, volymförändring, %1,12,32,03,22,8
Arbetslöshetsgrad, %9,19,19,08,88,5
Sysselsättningsgrad, %67,767,767,367,167,3
Konsumentprisindex, förändring, %2,61,60,90,21,8
Långa räntor (statsobligationer, 10 år), %5,05,04,14,24,4

Tillväxten i den totala produktionen torde överstiga 3,2 procent i år och 2,8 procent 2005. Arbetslöshetsgraden väntas sjunka till 8½ procent 2005 och de regionala skillnaderna i fråga om arbetslösheten bedöms minska något. Statsfinanserna kommer nästa år att uppvisa ett litet underskott, medan statsskulden i förhållande till den totala produktionen fortsättningsvis minskar.

Tablå 2. Den offentliga ekonomins centrala nyckeltal enligt nationalräkenskaperna

 20012002*2003*2004**2005**
 i förhållande till bruttonationalprodukten, %
Skatter och socialskyddsavgifter45,845,844,844,444,4
Offentliga samfunds utgifter49,250,151,150,950,8
Offentliga samfunds nettokreditgivning5,24,32,12,01,8
    Statsförvaltningen2,01,40,20,0-0,5
    Lokalförvaltningen-0,4-0,2-0,5-0,4-0,3
    Arbetspensionsanstalter3,53,02,72,62,6
    Övriga socialskyddsfonder0,10,0-0,2-0,20,1
De offentliga samfundens skuld43,842,645,644,643,4
Statsskulden45,642,444,443,041,6