Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Fredsbevarande verksamhet
        Försvarsmakten
        Statsandelar till kommunerna
        Förmånsutgifter
        Nya lönesystem
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Statsandelar till kommunerna

För statsandelarna till kommunerna föreslås ett tillägg på 12 miljoner euro på grund av att justeringen av kostnadsfördelningen mellan kommunerna och staten har ändrats. Kommunernas statsandelar föreslås å andra sidan bli sänkta med 12 miljoner euro till följd av att utjämningen av statsandelarna utifrån skatteinkomsterna blivit mindre än beräknat. Det anslag som föreslås för statsandelarna kvarstår alltså till sitt nettobelopp oförändrat.