Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2005 (RP 151/2004 rd)
   Allmän motivering
        Den ekonomiska utvecklingen
        Inkomstposterna
        Anslag och balans
        Fredsbevarande verksamhet
        Försvarsmakten
        Statsandelar till kommunerna
        Förmånsutgifter
        Nya lönesystem
        Ramen för valperioden
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Fredsbevarande verksamhet

Under moment 24.99.22, Utgifter för underhåll av de finska fredsbevarande styrkorna, i utrikesministeriets huvudtitel föreslås att sammanlagt 11 miljoner euro omfördelas för utgifterna för operationen ALTHEA/EUFOR i Bosnien-Hercegovina och operationen FN:s fredsbevarande styrka i Etiopien och Eritrea/UNMEE. Samtidigt föreslås att summan av de övriga anslagen under momentet minskas med motsvarande belopp. För den fredsbevarande verksamhetens utrustnings- och förvaltningsutgifter i försvarsministeriets huvudtitel föreslås ett tilläggsanslag på 10,3 miljoner euro som föranleds av att Finland deltar i den EU-ledda operationen ALTHEA i Bosnien-Hercegovina med en fredsbevarande styrka på 185 personer och en separat genomförandeavdelning på 26 personer.

Under momentet för utrikesministeriets internationella medlemsavgifter föreslås ett tillägg på 3,3 miljoner euro som föranleds av ett större finansiellt bidrag än beräknat för utgifterna för FN:s fredsbevarande verksamhet.