Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
            01. Mervärdesskatt
   Anslag

Statsbudgeten 2005

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 130 000 000 euro.

Förklaring: På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 11 208 000 000 euro. Skattebasen för mervärdesskatt har ökat snabbare år 2005 än vad som tidigare beräknats. I synnerhet konsumtionen av bilar och sällanköpsvaror har ökat mera än beräknat.


2005 III tilläggsb.130 000 000
2005 II tilläggsb.70 000 000
2005 budget11 008 000 000
2004 bokslut10 605 034 368
2003 bokslut10 264 105 058