Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
       01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet
            01. Skatt på inkomst och förmögenhet
            02. Källskatt på ränteinkomster
       04. Skatter och avgifter på grund av omsättning
   Anslag

Statsbudgeten 2005

01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhetPDF-versio

01. Skatt på inkomst och förmögenhet

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 70 000 000 euro.

Förklaring: På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 12 556 000 000 euro. Den korrigering av utdelningen som hänför sig till den debiteringsredovisning som skall göras efter att beskattningen 2004 färdigställts ökar statens skatteintäkter med cirka 59 miljoner euro.


2005 III tilläggsb.70 000 000
2005 II tilläggsb.249 000 000
2005 I tilläggsb.264 000 000
2005 budget11 973 000 000
2004 bokslut12 299 906 659
2003 bokslut11 811 901 257

02. Källskatt på ränteinkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 8 000 000 euro.

Förklaring: På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 163 000 000 euro.


2005 III tilläggsb.8 000 000
2005 budget155 000 000
2004 bokslut170 005 876
2003 bokslut216 068 569