Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Anslag
   Anslag

Statsbudgeten 2005

III tilläggsbudgeten för 2005PDF-versio

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 208 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 78 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg 70 000 000
02. Källskatt på ränteinkomster, tilllägg 8 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 130 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 130 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

208 000 000

ANSLAG

 
Huvudtitel 25 euro
25. JUSTITIEMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE -
50. Verkställighet av straff -
21. Omkostnader för verkställighet av straff (reservationsanslag 2 år) -
 
Huvudtitel 26
26. INRIKESMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 200 000
97. Understöd åt kommuner 200 000
32. Sammanslagningsunderstöd till kommunerna och kommunindelningen samt understöd till kommunsamarbete (förslagsanslag), tillägg 200 000
 
Huvudtitel 28
28. FINANSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 936 000
39. Vissa överföringar till landskapet Åland 936 000
30. Avräkning till Åland (förslagsanslag), tillägg 936 000
 
Huvudtitel 31
31. KOMMUNIKATIONSMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 24 704 000
24. Vägförvaltningen 12 000 000
21. Basväghållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 12 000 000
40. Banförvaltningscentralen 12 000 000
21. Basbanhållningen (reservationsanslag 2 år), tillägg 12 000 000
72. Ersättningar och understöd för kommunikation 704 000
43. Kommunikationsnät för exceptionella förhållanden (reservationsanslag 3 år) 704 000
 
Huvudtitel 32
32. HANDELS- OCH INDUSTRIMINISTERIETS FÖRVALTNINGSOMRÅDE 30 000 000
60. Energipolitik 30 000 000
42. Användning av Kyotomekanismerna (reservationsanslag 3 år) 30 000 000
 
Huvudtitel 36
36. RÄNTOR PÅ STATSSKULDEN -11 500 000
01. Ränta på skulden i euro -7 000 000
90. Ränta på skulden i euro (förslagsanslag), minskning -7 000 000
09. Övriga utgifter för statsskulden -4 500 000
21. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag), minskning -4 500 000
 
Huvudtitel 37
37. MINSKNING AV STATSSKULDEN 163 660 000
01. Nettoamorteringar på statsskulden och skuldhantering 163 660 000
94. Nettoamorteringar och skuldhantering (förslagsanslag) 163 660 000

Anslagens totalbelopp:

208 000 000