Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2005 (RP 161/2005 rd)
      Allmän motivering
   Anslag
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2005

Anslag