Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
            99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

24. Utrikesministeriets förvaltningsområdePDF-versio

99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde

Under momentet avdras 18 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av minskningen av de ersättningar FN betalar för löneutgifter till följd av hemförlovningen av Finlands FN-avdelning i Eritrea i juni 2005.


2005 II tilläggsb.-18 000
2005 budget1 390 000
2004 bokslut3 090 444
2003 bokslut2 562 950