Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            01. Böter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 6 000 000 euro.

Förklaring:På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet som inflyter under momentet stiga till 71 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 6 000 000
2005 budget 65 000 000
2004 bokslut 66 693 166
2003 bokslut 63 037 399

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 1 015 734 000 euro.

Förklaring:Med anledning av försäljningen av aktier beräknas det sammanlagda beloppet som inflyter under momentet stiga till ca 1 490 828 000 euro.


2005 II tilläggsb. 1 015 734 000
2005 I tilläggsb. 55 094 000
2005 budget 420 000 000
2004 bokslut 2 133 866 155
2003 bokslut 195 845 368