Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 6 000 000 euro.

Förklaring:På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet som inflyter under momentet stiga till 71 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 6 000 000
2005 budget 65 000 000
2004 bokslut 66 693 166
2003 bokslut 63 037 399

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 1 015 734 000 euro.

Förklaring:Med anledning av försäljningen av aktier beräknas det sammanlagda beloppet som inflyter under momentet stiga till ca 1 490 828 000 euro.


2005 II tilläggsb. 1 015 734 000
2005 I tilläggsb. 55 094 000
2005 budget 420 000 000
2004 bokslut 2 133 866 155
2003 bokslut 195 845 368