Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
            01. Böter
            50. Nettoinkomster av försäljning av aktier
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

39. Övriga inkomster av blandad naturPDF-versio

01. Böter

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 6 000 000 euro.

Förklaring: På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet som inflyter under momentet stiga till 71 000 000 euro.


2005 II tilläggsb.6 000 000
2005 budget65 000 000
2004 bokslut66 693 166
2003 bokslut63 037 399

50. Nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 1 015 734 000 euro.

Förklaring: Med anledning av försäljningen av aktier beräknas det sammanlagda beloppet som inflyter under momentet stiga till ca 1 490 828 000 euro.


2005 II tilläggsb.1 015 734 000
2005 I tilläggsb.55 094 000
2005 budget420 000 000
2004 bokslut2 133 866 155
2003 bokslut195 845 368