Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

40. Inkomster från Europeiska socialfonden

Under momentet avdras 45 130 000 euro.

Förklaring:Avdraget föranleds av att omsättningshastigheten för användningen av fullmakten och för utbetalningarna har mattats av och bokföringssättet har ändrats samt av att poster som inte berättigar till stöd och återkrav har avdragits från ansökningarna om utbetalning. De inkomster som inflyter från gemenskapsinitiativprogrammet Equal ökar till följd av en snabbare behandling av ansökningarna om utbetalning.

Ändringar i influtna inkomster
   
Programperioden 2000—2006  
Mål 1-program -20 460 000
Mål 2-program -9 790 000
Mål 3-program -20 670 000
Gemenskapsinitiativ Equal 5 790 000
Sammanlagt -45 130 000


2005 II tilläggsb. -45 130 000
2005 budget 165 130 000
2004 bokslut 138 451 113
2003 bokslut 170 572 830