Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
            40. Inkomster från Europeiska socialfonden
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

34. Arbetsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

40. Inkomster från Europeiska socialfonden

Under momentet avdras 45 130 000 euro.

Förklaring: Avdraget föranleds av att omsättningshastigheten för användningen av fullmakten och för utbetalningarna har mattats av och bokföringssättet har ändrats samt av att poster som inte berättigar till stöd och återkrav har avdragits från ansökningarna om utbetalning. De inkomster som inflyter från gemenskapsinitiativprogrammet Equal ökar till följd av en snabbare behandling av ansökningarna om utbetalning.

Ändringar i influtna inkomster
  
Programperioden 2000—2006 
Mål 1-program-20 460 000
Mål 2-program-9 790 000
Mål 3-program-20 670 000
Gemenskapsinitiativ Equal5 790 000
Sammanlagt-45 130 000


2005 II tilläggsb.-45 130 000
2005 budget165 130 000
2004 bokslut138 451 113
2003 bokslut170 572 830