Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 45 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget i inkomsterna föranleds huvudsakligen av rättelser av redovisade löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier åren 1995—1998.


2005 II tilläggsb. 45 000 000
2005 I tilläggsb. 8 500 000
2005 budget 30 000 000
2004 bokslut 33 279 397
2003 bokslut 31 213 795