Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
            98. Återbäringar av statsunderstöd
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 45 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget i inkomsterna föranleds huvudsakligen av rättelser av redovisade löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier åren 1995—1998.


2005 II tilläggsb.45 000 000
2005 I tilläggsb.8 500 000
2005 budget30 000 000
2004 bokslut33 279 397
2003 bokslut31 213 795