Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

98. Återbäringar av statsunderstöd

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 45 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget i inkomsterna föranleds huvudsakligen av rättelser av redovisade löntagares arbetslöshetsförsäkringspremier åren 1995—1998.


2005 II tilläggsb. 45 000 000
2005 I tilläggsb. 8 500 000
2005 budget 30 000 000
2004 bokslut 33 279 397
2003 bokslut 31 213 795