Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 190 000 euro.

Förklaring:Av tillägget motsvarar 36 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade fjärde betalningsposten för forskningsprojektet ERA-NET Transport och 37 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för forskningsprojekt Europolar ERA-NET, 39 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för projekten för utredning av VIKING MIP 2004 samt 7 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för projekten för genomförande av VIKING MIP 2004. Motsvarande anslagsökning har antecknats under moment 31.01.22. Av tillägget motsvarar 45 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av det av EU beviljade stödet för IMAGE-projektet och 16 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för projekten för utredning av VIKING MIP 2004 samt 10 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för projekten för genomförande av VIKING MIP 2004. Motsvarande anslagsökning har antecknats under moment 31.60.63.


2005 II tilläggsb. 190 000
2005 I tilläggsb. 15 700 000
2005 budget 29 399 000
2004 bokslut 24 908 639
2003 bokslut 5 307 974