Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
            24. Vägverkets inkomster
            40. Inkomster av banhållningen
            99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområdePDF-versio

24. Vägverkets inkomster

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 6 450 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av det TEN-stöd som EU beviljar.


2005 II tilläggsb.6 450 000
2005 I tilläggsb.1 760 000
2005 budget1 000 000
2004 bokslut3 630 641
2003 bokslut2 897 670

40. Inkomster av banhållningen

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 6 520 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av det TEN-stöd som EU beviljar.


2005 II tilläggsb.6 520 000
2005 I tilläggsb.4 800 000
2005 budget2 000 000
2004 bokslut714 745
2003 bokslut5 661 247

99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 190 000 euro.

Förklaring: Av tillägget motsvarar 36 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade fjärde betalningsposten för forskningsprojektet ERA-NET Transport och 37 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för forskningsprojekt Europolar ERA-NET, 39 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för projekten för utredning av VIKING MIP 2004 samt 7 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för projekten för genomförande av VIKING MIP 2004. Motsvarande anslagsökning har antecknats under moment 31.01.22. Av tillägget motsvarar 45 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av det av EU beviljade stödet för IMAGE-projektet och 16 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för projekten för utredning av VIKING MIP 2004 samt 10 000 euro det beräknade anslaget för ministeriets andel av den av EU beviljade första betalningsposten för projekten för genomförande av VIKING MIP 2004. Motsvarande anslagsökning har antecknats under moment 31.60.63.


2005 II tilläggsb.190 000
2005 I tilläggsb.15 700 000
2005 budget29 399 000
2004 bokslut24 908 639
2003 bokslut5 307 974