Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket

Under momentet avdras 358 800 000 euro.

Förklaring:I totalinkomsten i budgeten för 2005 har beaktats de inkomster för vilkas vidkommande EU-institutionen fattar beslut om utbetalning år 2005. I totalinkomsten i budgeten för 2005 har som EU:s andel av EU:s inkomststöd beaktats 515 372 000 euro. EU har ändrat betalningstidpunkten för direktstöd (rådets förordning EG 1782/2003) från år 2005 så att stöden i medlemsländerna kan betalas till jordbrukarna tidigast från den 1 december. Med anledning av ändringen fattar EU-institutionen beslut om EU:s andel när det gäller stödet för jordbruksgrödor först i januari och EU:s andel betalas till Finland i februari. I december betalas uppskattningsvis 358 800 000 euro i stöd för jordbruksgrödor, motsvarande EU:s andel antecknas som inkomst för år 2006 och de inkomster som inflyter år 2005 minskar med nämnda belopp. Tidigare kunde stöden betalas redan i november varvid EU-institutionen fattade beslutet i december och EU:s andel betaldes till Finland i januari.


2005 II tilläggsb. -358 800 000
2005 budget 877 897 000
2004 bokslut 791 801 614
2003 bokslut 818 297 940