Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
            01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket

Under momentet avdras 358 800 000 euro.

Förklaring: I totalinkomsten i budgeten för 2005 har beaktats de inkomster för vilkas vidkommande EU-institutionen fattar beslut om utbetalning år 2005. I totalinkomsten i budgeten för 2005 har som EU:s andel av EU:s inkomststöd beaktats 515 372 000 euro. EU har ändrat betalningstidpunkten för direktstöd (rådets förordning EG 1782/2003) från år 2005 så att stöden i medlemsländerna kan betalas till jordbrukarna tidigast från den 1 december. Med anledning av ändringen fattar EU-institutionen beslut om EU:s andel när det gäller stödet för jordbruksgrödor först i januari och EU:s andel betalas till Finland i februari. I december betalas uppskattningsvis 358 800 000 euro i stöd för jordbruksgrödor, motsvarande EU:s andel antecknas som inkomst för år 2006 och de inkomster som inflyter år 2005 minskar med nämnda belopp. Tidigare kunde stöden betalas redan i november varvid EU-institutionen fattade beslutet i december och EU:s andel betaldes till Finland i januari.


2005 II tilläggsb.-358 800 000
2005 budget877 897 000
2004 bokslut791 801 614
2003 bokslut818 297 940