Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområdePDF-versio

01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket

Under momentet avdras 358 800 000 euro.

Förklaring:I totalinkomsten i budgeten för 2005 har beaktats de inkomster för vilkas vidkommande EU-institutionen fattar beslut om utbetalning år 2005. I totalinkomsten i budgeten för 2005 har som EU:s andel av EU:s inkomststöd beaktats 515 372 000 euro. EU har ändrat betalningstidpunkten för direktstöd (rådets förordning EG 1782/2003) från år 2005 så att stöden i medlemsländerna kan betalas till jordbrukarna tidigast från den 1 december. Med anledning av ändringen fattar EU-institutionen beslut om EU:s andel när det gäller stödet för jordbruksgrödor först i januari och EU:s andel betalas till Finland i februari. I december betalas uppskattningsvis 358 800 000 euro i stöd för jordbruksgrödor, motsvarande EU:s andel antecknas som inkomst för år 2006 och de inkomster som inflyter år 2005 minskar med nämnda belopp. Tidigare kunde stöden betalas redan i november varvid EU-institutionen fattade beslutet i december och EU:s andel betaldes till Finland i januari.


2005 II tilläggsb. -358 800 000
2005 budget 877 897 000
2004 bokslut 791 801 614
2003 bokslut 818 297 940