Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Motiveringen till momentet ändras så att inkomster som föranleds av återbetalning av kapitallån och utgifter som föranleds av beviljande av kapitallån inte kan redovisas som netto under momentet.

Förklaring:Den utgift om 50 000 000 euro som beviljats under moment 12.28.99 i den första tilläggsbudgeten för 2005 och som redovisats som netto och beviljats för betalning av ett till Solidium Oy beviljat kapitallån har med anledning av ett fel i budgeteringen ombudgeterats som anslag under moment 28.01.83.

Inkomstposten under momentet ändras inte med anledning av det ovan anförda.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb. 4 700 000
2005 budget 66 000 000
2004 bokslut 139 905 379
2003 bokslut 49 880 804