Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

63. Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 7 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget i inkomsterna föranleds av att beloppet av de ersättningar som andra pensionsanstalter betalat till staten och som motsvarar den pensionsutgift som inte hör till de som staten slutgiltigt skall svara för har varit större än beräknat. De utgifter som motsvarar ökningen i de inkomster som beräknas inflyta har budgeterats under moment 28.07.83.


2005 II tilläggsb. 7 000 000
2005 budget 6 000 000
2004 bokslut 4 157 544