Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
            63. Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar
            87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden
            90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel
            99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

63. Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 7 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget i inkomsterna föranleds av att beloppet av de ersättningar som andra pensionsanstalter betalat till staten och som motsvarar den pensionsutgift som inte hör till de som staten slutgiltigt skall svara för har varit större än beräknat. De utgifter som motsvarar ökningen i de inkomster som beräknas inflyta har budgeterats under moment 28.07.83.


2005 II tilläggsb.7 000 000
2005 budget6 000 000
2004 bokslut4 157 544

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 30 137 000 euro.

Förklaring: Av tillägget är 5 259 000 euro tilläggsprestationer som Andelslaget Tradeka intäktsfört till staten efter att saneringsprogrammet avslutats och 24 878 000 euro det skuldkapital inberäknat räntor som Andelslaget Tradeka har betalt.


2005 II tilläggsb.30 137 000
2005 I tilläggsb.4 480 000
2005 budget10 000 000
2004 bokslut146 480 733
2003 bokslut107 866 106

90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 15 180 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av att kalkylen har preciserats i fråga om de traditionella egna medel som inflyter.


2005 II tilläggsb.15 180 000
2005 budget19 420 000
2004 bokslut31 546 869
2003 bokslut25 395 063

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Motiveringen till momentet ändras så att inkomster som föranleds av återbetalning av kapitallån och utgifter som föranleds av beviljande av kapitallån inte kan redovisas som netto under momentet.

Förklaring: Den utgift om 50 000 000 euro som beviljats under moment 12.28.99 i den första tilläggsbudgeten för 2005 och som redovisats som netto och beviljats för betalning av ett till Solidium Oy beviljat kapitallån har med anledning av ett fel i budgeteringen ombudgeterats som anslag under moment 28.01.83.

Inkomstposten under momentet ändras inte med anledning av det ovan anförda.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb.4 700 000
2005 budget66 000 000
2004 bokslut139 905 379
2003 bokslut49 880 804