Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

28. Finansministeriets förvaltningsområdePDF-versio

63. Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 7 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget i inkomsterna föranleds av att beloppet av de ersättningar som andra pensionsanstalter betalat till staten och som motsvarar den pensionsutgift som inte hör till de som staten slutgiltigt skall svara för har varit större än beräknat. De utgifter som motsvarar ökningen i de inkomster som beräknas inflyta har budgeterats under moment 28.07.83.


2005 II tilläggsb. 7 000 000
2005 budget 6 000 000
2004 bokslut 4 157 544

87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 30 137 000 euro.

Förklaring:Av tillägget är 5 259 000 euro tilläggsprestationer som Andelslaget Tradeka intäktsfört till staten efter att saneringsprogrammet avslutats och 24 878 000 euro det skuldkapital inberäknat räntor som Andelslaget Tradeka har betalt.


2005 II tilläggsb. 30 137 000
2005 I tilläggsb. 4 480 000
2005 budget 10 000 000
2004 bokslut 146 480 733
2003 bokslut 107 866 106

90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 15 180 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att kalkylen har preciserats i fråga om de traditionella egna medel som inflyter.


2005 II tilläggsb. 15 180 000
2005 budget 19 420 000
2004 bokslut 31 546 869
2003 bokslut 25 395 063

99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde

Motiveringen till momentet ändras så att inkomster som föranleds av återbetalning av kapitallån och utgifter som föranleds av beviljande av kapitallån inte kan redovisas som netto under momentet.

Förklaring:Den utgift om 50 000 000 euro som beviljats under moment 12.28.99 i den första tilläggsbudgeten för 2005 och som redovisats som netto och beviljats för betalning av ett till Solidium Oy beviljat kapitallån har med anledning av ett fel i budgeteringen ombudgeterats som anslag under moment 28.01.83.

Inkomstposten under momentet ändras inte med anledning av det ovan anförda.


2005 II tilläggsb.
2005 I tilläggsb. 4 700 000
2005 budget 66 000 000
2004 bokslut 139 905 379
2003 bokslut 49 880 804