Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
            99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       39. Övriga inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 4 800 000 euro.

Förklaring: Av tillägget i inkomsterna föranleds 3 200 000 euro av olika ersättningar för kostnader som gäller internationell fredsbevarande verksamhet och 1 600 000 euro av ränteinkomster och andra inkomster enligt FM5-systemet vilka hänför sig till anskaffningarna av Hornet-jaktplan.


2005 II tilläggsb.4 800 000
2005 I tilläggsb.15 100 000
2005 budget2 650 000
2004 bokslut9 094 382
2003 bokslut21 273 472