Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       08. Acciser
       10. Övriga skatter
            03. Bilskatt
            05. Överlåtelseskatt
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

10. Övriga skatterPDF-versio

03. Bilskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 110 000 000 euro.

Förklaring:På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 1 310 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 110 000 000
2005 budget 1 200 000 000
2004 bokslut 1 234 906 994
2003 bokslut 1 206 651 783

05. Överlåtelseskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 111 000 000 euro.

Förklaring:På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 535 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 111 000 000
2005 I tilläggsb. 50 000 000
2005 budget 374 000 000
2004 bokslut 419 327 493
2003 bokslut 336 883 844