Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
       08. Acciser
            01. Tobaksaccis
            05. Läskedrycksaccis
            07. Energiskatter
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

08. AcciserPDF-versio

01. Tobaksaccis

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 33 000 000 euro.

Förklaring:Eftersom skatteunderlaget i fråga om tobaksprodukter i Finland behållits bättre än vad som kunnat förutses och på basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 603 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 33 000 000
2005 budget 570 000 000
2004 bokslut 600 495 336
2003 bokslut 591 953 054

05. Läskedrycksaccis

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 2 000 000 euro.

Förklaring:På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 38 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 2 000 000
2005 budget 36 000 000
2004 bokslut 39 127 018
2003 bokslut 37 475 084

07. Energiskatter

Under momentet avdras 77 000 000 euro.

Förklaring:På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stanna vid 2 933 000 000 euro. I inkomstposten har beaktats den lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2005 genom vilken accisen på och stödet för bränntorv upphävdes.


2005 II tilläggsb. -77 000 000
2005 budget 3 010 000 000
2004 bokslut 2 901 202 897
2003 bokslut 2 865 449 572

08. Skatt som hänför sig till miljöstyrning av dryckesförpackningar

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 5 000 000 euro.

Förklaring:I och med preciseringen av skatteunderlaget och på basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet uppgå till 18 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 5 000 000
2005 budget 13 000 000