Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
            01. Mervärdesskatt
       08. Acciser
       10. Övriga skatter
     15. Lån
   Anslag

Statsbudgeten 2005

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 70 000 000 euro.

Förklaring:På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 11 078 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 70 000 000
2005 budget 11 008 000 000
2004 bokslut 10 605 034 368
2003 bokslut 10 264 105 058

02. Skatt på vissa försäkringspremier

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 14 000 000 euro.

Förklaring:På basis av det belopp som influtit beräknas det sammanlagda beloppet under momentet stiga till 450 000 000 euro.


2005 II tilläggsb. 14 000 000
2005 budget 436 000 000
2004 bokslut 428 359 909
2003 bokslut 396 248 130