Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Inkomstposter
     11. Skatter och inkomster av skattenatur
     12. Inkomster av blandad natur
     13. Ränteinkomster och intäktsföring av vinst
     15. Lån
       01. Lån som återbetalas till staten
            02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk
   Anslag

Statsbudgeten 2005

01. Lån som återbetalas till statenPDF-versio

02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk

Under momentet beräknas inflyta ett tillägg av 42 000 000 euro.

Förklaring: Tillägget föranleds av att Senatfastigheter amorterar 42 miljoner euro på sitt lån från staten.


2005 II tilläggsb.42 000 000
2005 budget159 250 000
2004 bokslut86 134 452
2003 bokslut108 564 170