Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Tuloarviot
     21. Eduskunta
       20. Maatalous
       50. Vesitalous
       60. Metsätalous
       63. Metsähallitus
          (90.) Hallinto

Statsbudgeten 2005

77. Vesistö- ja vesihuoltotyöt (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 10 658 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää vesistötoimenpiteiden tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (651/2001) mukaisista vesistötoimenpiteistä ja vesihuollon tukemisesta annetun lain (686/2004) mukaisista valtion työnä toteutettavista vesihuoltohankkeista sekä vesistörakenteiden peruskorjauksista ja velvoitetöistä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa:

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)
  Hanke tai käyttötarkoitus Kokonais-
kustannusarvio
Valtion osuus Myönnetty
aikaisemmin
Myönnetään
           
1. Uudet ja keskeneräiset hankkeet        
  Uudet hankkeet        
  Hanko-Tammisaari yhdysvesijohto ja siirtoviemäri, Hanko, Tammisaari 10 400 3 000 - 100
  Suodenniemi-Mouhijärvi-Häijää syöttö- ja yhdysvesijohto ja siirtoviemäri, Mouhijärvi, Vammala 1 000 500 - 100
  Huhmari-Sotkuma yhdysvesijohto ja siirtoviemäri, Kontiolahti, Polvijärvi, Liperi 3 100 1 240 - 100
  Torniojokisuun tulvasuojelu, Tornio 9 500 4 750 - 100
  Uudet hankkeet yhteensä 24 000 9 490 - 400
  Keskeneräiset hankkeet yhteensä 44 150 15 600 9 580 5 550
  Yhteensä 68 150 25 090 9 580 5 950
2. Perusparannukset       2 600
3. Velvoitetyöt       1 000
4. Hankekohtainen suunnittelu       158
5. Pienehköt vesistö- ja vesihuoltotyöt       950
  Yhteensä       10 658

Hankkeisiin myönnettävästä määrärahasta vesistötöiden arvioitu osuus on 958 000 euroa, vesihuoltotöiden 6 100 000 euroa ja peruskorjaus- ja velvoitetöiden 3 600 000 euroa. Vesistötöiden keskeisenä tavoitteena on yhdyskuntien tulvasuojelun parantaminen. Vesihuoltotöiden ensisijaisina tavoitteina on alueellisen yhteistyön parantaminen sekä vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa. Perusparannus- ja velvoitetyöt ovat valtion vastuulla lain tai lupapäätösten nojalla. Viitaten Kainuun hallintokokeilusta annetun lain 10 §:n 1 momenttiin Kainuun maakunnan hallintokokeilualueella päätösosan hankkeisiin ja toimenpiteisiin myönnetään rahoitusta momentin 32.50.63 määrärahasta.

Töiden valtion osuutta rahoitetaan työmäärärahojen lisäksi keskimäärin noin 5 % valtion osuuden kustannusarviosta ympäristöministeriön pääluokan lukuun 35.01 budjetoiduista alueellisten ympäristökeskusten toimintamenomäärärahoista lähinnä työmaiden työnjohdon palkkausmenoina.


2008 talousarvio 10 658 000
2007 II lisätalousarvio 500 000
2007 talousarvio 10 758 000
2006 tilinpäätös 13 388 000