Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005
   Allmän motivering
   Siffertabell
        Inkomstposter
        Anslag
   Inkomstposter
   Anslag

Statsbudgeten 2005

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11euro
11.SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR517 000 000
01.Skatter på grund av inkomst och förmögenhet249 000 000
01.Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg249 000 000
04.Skatter och avgifter på grund av omsättning84 000 000
01.Mervärdesskatt, tillägg70 000 000
02.Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg14 000 000
08.Acciser-37 000 000
01.Tobaksaccis, tilllägg33 000 000
05.Läskedrycksaccis, tillägg2 000 000
07.Energiskatter, minskning-77 000 000
08.Skatt som hänför sig till miljöstyrning av dryckesförpackningar, tillägg5 000 000
10.Övriga skatter221 000 000
03.Bilskatt, tillägg110 000 000
05.Överlåtelseskatt, tillägg111 000 000
 
Avdelning 12
12.INKOMSTER AV BLANDAD NATUR738 063 000
24.Utrikesministeriets förvaltningsområde-18 000
99.Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, minskning-18 000
25.Justitieministeriets förvaltningsområde5 000 000
47.Utsökningsavgifter, tillägg5 000 000
27.Försvarsministeriets förvaltningsområde4 800 000
99.Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg4 800 000
28.Finansministeriets förvaltningsområde52 317 000
63.Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar, tillägg7 000 000
87.Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg30 137 000
90.Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg15 180 000
99.Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
30.Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde-358 800 000
01.Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, minskning-358 800 000
31.Kommunikationsministeriets förvaltningsområde13 160 000
24.Vägverkets inkomster, tillägg6 450 000
40.Inkomster av banhållningen, tillägg6 520 000
99.Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg190 000
33.Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde45 000 000
98.Återbäringar av statsunderstöd, tillägg45 000 000
34.Arbetsministeriets förvaltningsområde-45 130 000
40.Inkomster från Europeiska socialfonden, minskning-45 130 000
39.Övriga inkomster av blandad natur1 021 734 000
01.Böter, tillägg6 000 000
50.Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg1 015 734 000
 
Avdelning 13
13.RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST6 612 000
03.Dividendinkomster6 612 000
01.Dividendinkomster, tillägg6 612 000
 
Avdelning 15
15.LÅN42 000 000
01.Lån som återbetalas till staten42 000 000
02.Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg42 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 303 675 000