Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

INKOMSTPOSTER

 
Avdelning 11 euro
11. SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR 517 000 000
01. Skatter på grund av inkomst och förmögenhet 249 000 000
01. Skatt på inkomst och förmögenhet, tillägg 249 000 000
04. Skatter och avgifter på grund av omsättning 84 000 000
01. Mervärdesskatt, tillägg 70 000 000
02. Skatt på vissa försäkringspremier, tillägg 14 000 000
08. Acciser -37 000 000
01. Tobaksaccis, tilllägg 33 000 000
05. Läskedrycksaccis, tillägg 2 000 000
07. Energiskatter, minskning -77 000 000
08. Skatt som hänför sig till miljöstyrning av dryckesförpackningar, tillägg 5 000 000
10. Övriga skatter 221 000 000
03. Bilskatt, tillägg 110 000 000
05. Överlåtelseskatt, tillägg 111 000 000
 
Avdelning 12
12. INKOMSTER AV BLANDAD NATUR 738 063 000
24. Utrikesministeriets förvaltningsområde -18 000
99. Inkomster inom utrikesministeriets förvaltningsområde, minskning -18 000
25. Justitieministeriets förvaltningsområde 5 000 000
47. Utsökningsavgifter, tillägg 5 000 000
27. Försvarsministeriets förvaltningsområde 4 800 000
99. Övriga inkomster inom försvarsministeriets förvaltningsområde, tillägg 4 800 000
28. Finansministeriets förvaltningsområde 52 317 000
63. Gottgörelser för pensionsavgifter som betalts på andra pensionsanstalters vägnar, tillägg 7 000 000
87. Inkomster av stabiliseringen av finansmarknaden, tillägg 30 137 000
90. Uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel, tillägg 15 180 000
99. Övriga inkomster inom finansministeriets förvaltningsområde
30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde -358 800 000
01. Inkomster från garantisektionen vid EU:s utvecklings- och garantifond för jordbruket, minskning -358 800 000
31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 13 160 000
24. Vägverkets inkomster, tillägg 6 450 000
40. Inkomster av banhållningen, tillägg 6 520 000
99. Övriga inkomster inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, tillägg 190 000
33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde 45 000 000
98. Återbäringar av statsunderstöd, tillägg 45 000 000
34. Arbetsministeriets förvaltningsområde -45 130 000
40. Inkomster från Europeiska socialfonden, minskning -45 130 000
39. Övriga inkomster av blandad natur 1 021 734 000
01. Böter, tillägg 6 000 000
50. Nettoinkomster av försäljning av aktier, tilllägg 1 015 734 000
 
Avdelning 13
13. RÄNTEINKOMSTER OCH INTÄKTSFÖRING AV VINST 6 612 000
03. Dividendinkomster 6 612 000
01. Dividendinkomster, tillägg 6 612 000
 
Avdelning 15
15. LÅN 42 000 000
01. Lån som återbetalas till staten 42 000 000
02. Återbetalningar på statens lån till affärsverk, tilllägg 42 000 000

Inkomstposternas totalbelopp:

1 303 675 000