Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

Inkomstposterna

I tilläggsubdgetpropositionen föreslås att inkomstposterna höjs med ett nettobelopp på 1 304 miljoner euro.

Kalkylen över skatter och inkomster av skattenatur höjs med ett nettobelopp på 517 miljoner euro. Utgående från uppgifterna om de belopp som influtit och de förhandsuppgifter som erhållits då beskattningen för 2004 färdigställts beräknas att ett större belopp än vad som beräknats tidigare inflyter i form av samfundsskatt. Till följd av detta höjs intäktskalkylen över skatt på inkomst och förmögenhet med 249 miljoner euro. Intäktsprognosen för mervärdesskatt höjs med 70 miljoner euro på basis av uppgifterna om det belopp som influtit. En snabbare ökning av konsumtionen av bilar och sällanköpsvaror än vad som förutsetts ökar intäkten av mervärdesskatt. Intäktskalkylen över tobaksaccisen höjs med 33 miljoner euro då skattebasen bibehållits bättre än beräknat. Försäljningen av nya personbilar beräknas bli större än vad som beräknats tidigare och därför höjs intäktskalkylen över bilskatt med 110 miljoner euro. Intäktskalkylen över överlåtelseskatt höjs med 111 miljoner euro på basis av uppgifterna om det belopp som influtit. Intäktskalkylen över energiskatter sänks med 77 miljoner euro.

Kalkylen över inkomster av blandad natur höjs med ett nettobelopp på 738 miljoner euro. Kalkylen över nettoinkomster av försäljning av aktier höjs med 1 016 miljoner euro till 1 491 miljoner euro på grund av den försäljning av aktier som redan skett. Den tilläggsprestation och det skuldkapital jämte räntor som Andelslaget Tradeka-koncernen intäktsfört till staten efter att saneringsprogrammet avslutats beräknas medföra ett tillägg av 30,1 miljoner euro.

Till följd av att EG-rättsakterna har ändrats fördröjs utbetalningen av EU:s andel av direkta stöd med en månad. Därför minskar inkomsterna från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket med 358,8 miljoner euro. Motsvarande EU-andel antecknas som inkomst för 2006. Den kalkyl som gäller inkomsterna från Europeiska socialfonden sänks med 45,1 miljoner euro. I uppbördsprovision för Europeiska unionens traditionella egna medel beräknas inflyta 15,2 miljoner euro mer än vad som budgeterats tidigare.

Kalkylen över lån som återbetalas till staten höjs med 42 miljoner euro. Tillägget föranleds av att Senatfastigheter amorterar på det lån som beviljats bolaget inom budgetekonomin.