Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

Ekonomiska utsikter

Den uppfattning av den ekonomiska utvecklingen som ligger till grund för tilläggsbudgetpropositionen baserar sig på finansministeriets ekonomiska avdelnings konjunkturprognos i september 2005.

Tillväxten i världsekonomin är fortsättningsvis stark efter ett exceptionellt snabbt tillväxtår 2004. Stegringen i råvarupriserna och framför allt i oljepriset dämpar dock tillväxten. I Kina och Japan fortsätter den snabba ekonomiska tillväxten. I euroområdet utgör arbetslösheten och den dyra oljan ett hot mot den ekonomiska tillväxten. I Förenta staterna är hushållens konsumtion fortfarande stark. Underskottet i den offentliga ekonomin håller på att minska, men underskottet i bytesbalansen vållar fortfarande bekymmer.

I Finland stannar tillväxten inom totalproduktionen på 2,1 % år 2005, dvs. den är svagare än vad som beräknades när budgeten för 2005 och också när vårens tilläggsbudget gjordes upp. Driftstoppen inom skogsindustrin i början av sommaren dämpade den ekonomiska tillväxten, och tillväxten grundar sig därför nästan helt på den inhemska efterfrågan. Arbetslöshetsgraden sjunker till 8,2 %, dvs. utvecklingen är något bättre än vad som förutsågs hösten 2004. Nya arbetstillfällen har uppstått inom byggandet, inom handeln i form av deltidsanställningar samt inom social- och hälsovårdstjänsterna. Stegringen i konsumentpriserna stannar på 1,3 %. Inkomstnivån stiger med 3,6 %.