Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Räntor på statsskulden

Det beräknas att ränteutgifterna blir 114 miljoner euro mindre än vad som budgeterats tidigare, eftersom behovet att uppta nya lån har minskat, räntenivån är lägre än beräknat och upptagandet av kortfristiga lån koncentreras till slutet av året.