Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

Omkostnader

På grund av övergången till ett nytt lönesystem föreslås ett tillägg av sammanlagt ca 3,2 miljoner euro till omkostnaderna.

På grund av prisstegringen på bränsle föreslås ett tillägg av sammanlagt 8,4 miljoner euro till försvarsmaktens, polisväsendets och gränsbevakningsväsendets omkostnader.

Till fångvårdens omkostnader föreslås ett tillägg av 3,5 miljoner euro till följd av att antalet fångar ökat och för tryggande av verksamhetsbetingelserna inom fångvården.

För förnyande av tullverkets kontorsautomationssystem föreslås 8,2 miljoner euro.

Till följd av att behovet av tjänster inom informationsförvaltningen på statsrådsnivå har ökat och utvidgats föreslås att omkostnaderna för enheten för statsrådets informationsförvaltning höjs med 1,2 miljoner euro.

Till Patent- och registerstyrelsens omkostnader föreslås ett tillägg av 3,0 miljoner euro för förnyande av datasystemen vid företags- och sammanslutningslinjen. Projektet finansieras också av anslaget för främjande av produktiviteten (28.80.27).