Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

Precisering av vissa utgiftsposter

Beträffande utgifterna för utkomstskyddet för arbetslösa föreslås ett avdrag på sammanlagt 16 miljoner euro, som föranleds av att kalkylen över förmånsutgifter har preciserats. Beträffande utgifterna för arbetsmarknadsstöd föreslås ett avdrag på 30 miljoner euro. Preciseringen av kalkylen över förmånsutgifter och premieintäkter minskar statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen med 45 miljoner euro. I och med preciseringen av kalkylen över premieintäkter minskar statens andel i de utgifter som föranleds av lagen om pension för företagare och folkpensionslagen med sammanlagt 18 miljoner euro.

Beträffande räntestödet för näringsverksamhet på landsbygden föreslås ett avdrag på 17 miljoner euro på grund av den låga räntenivån och av att beviljandet av lån uppskjutits. Av avdraget är 8,5 miljoner euro en överföring till Gårdsbrukets utvecklingsfond.

Beträffande de utgifter som betalas ur EU:s strukturfonder föreslås ett avdrag på sammanlagt 13,3 miljoner euro när det gäller EU:s medfinansiering. I fråga om motsvarande statliga medfinansiering föreslås ett avdrag på sammanlagt 22,9 miljoner euro. De föreslagna avdragen föranleds av mindre utbetalningar än beräknat enligt bevillningsfullmakterna.