Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Miljöprojekt

För nödvändiga anskaffningar av utrustning till oljebekämpningsfartyg och upplag föreslås ett tilläggsanslag om 1 miljon euro. För förbättrande av förutsättningarna för utnyttjandet av naturen för rekreation och för naturturismen i södra Finland föreslås ett anslag om 0,3 miljoner euro.