Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Räntestöd till Finnvera Abp

För att påskynda grundandet av nya företag och tillväxtföretag föreslås att Finnvera Abp:s räntestödsfullmakt som gäller speciallån höjs med 10 miljoner euro. Detta beräknas åsamka staten utgifter om cirka en miljon euro i räntestöd och kreditförlustersättningar under de följande fem åren.