Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2005

Infrastrukturprojekt och trafiktjänster

Trafikanslagen för basväghållning, basbanhållning, kollektivtrafik samt för forsknings- och utvecklingsverksamhet inom förvaltningsområdet ökas med sammanlagt 13,2 miljoner euro vilket motsvarar inkomsterna från EU-bidrag. På grund av att vissa pågående trafikprojekt ligger efter eller före i tidtabellen skjuts behovet av anslag för dem delvis fram till senare år eller tidigareläggs behovet delvis till detta år. För anskaffning av jordområden för vägprojekt föreslås 4,3 miljoner euro på grund av att projektens tidsplanering har justerats och för anskaffning av jordområden för banprojekt föreslås 0,9 miljoner euro. För bränsleutgifter inom skärgårdens förbindelsefartygstrafik föreslås en anslagsökning om 0,24 miljoner euro.

För investeringar i myndighetsradionätet och för stödjande av Suomen Erillisverkot Oy, som upprätthåller nätet, föreslås 5,9 miljoner euro.