Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
        Omkostnader
   Siffertabell
   Anslag

Statsbudgeten 2005

Exceptionella översvämningar samt vattendrags-, vatten- och avlopps- och miljöarbeten

För ersättande av skador som förorsakats av de exceptionellt svåra översvämningarna våren 2005 föreslås en anslagsökning om 3,3 miljoner euro. För påskyndande av slutförandet av vissa nya och vissa pågående vattendrags-, vatten- och avlopps- och miljöarbetsprojekt föreslås en anslagsökning om 11 miljoner euro.